Marktdeelnemers

De marktdeelnemers ondervinden rechtstreeks de gevolgen van het MASP-project en moeten, biigevolg, op regelmatige basis informatie krijgen en betrokken worden.

De structuren van het « Nationaal Forum » worden aangewend voor overleg met de marktdeelnemers tijdens de realisatie van de projecten. Aangezien het hier gaat om innovatieprojecten zal het «R&D-comité» van het «Nationaal Forum» het project van dichtbij volgen.

Binnen deze context, hebben de leden van het R&D-comité de bedrijven aangeduid die zullen deelnemen aan de MASP-werkgroepen en die hieraan hun bijdrage zullen leveren en  commentaar zullen leveren vanwege de sector die ze vertegenwoordigen.

Met regelmatige tussenpozen zal de MASP-werkgroep haar besluiten en vorderingen meedelen aan het R&D-comité om een geïntegreerde aanpak te realiseren voor alle innovatieprojecten en de resultaten te consolideren met andere ad hoc werkgroepen, met name de werkgroepen die het certificatieproces voor Geautoriseerde marktdeelnemer uitwerken.

De hoofddoelstelling van de MASP/PLDA-werkgroep is om de marktdeelnemers te informeren over het MASP.be programma en over het verdere verloop ervan, om een doeltreffende implementatie van MASP in België te verzekeren.

Op deze pagina vindt u de presentaties en de werkdocumenten die gebruikt werden tijdens de vergaderingen met deze werkgroep. Ze bevatten gedetailleerde informatie over het verloop van MASP.be: de verschillende fasen van het project, wat er verwacht wordt van de groepen die beïnvloed worden door het project, de reglementeringen en opgelegde termijnen, enz.

Lijst van de deelnemers van het R&D-comité:

 • Agoria (Federatie van de technologische industrie)

 • Alfaport Antwerpen (Federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen)

 • B-Cargo

 • BCA (Belgian Carrier Association)

 • Brussels Airport

 • CEB (Confederatie der Expediteurs van België)

 • CRSNP (Leveranciers)

 • Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging

 • Douaneplatform

 • Essenscia (Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences)

 • FAVV

 • FEDICT

 • Fedustria (Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie)

 • Fevia (Federatie voedingsindustrie)

 • FOD Economie

 • OTM (Belgian Shippers’ Council)

 • Petrolfed (Belgische Petroleum Federatie)

 • Tabaserv

Lijst van de deelnemers van de MASP/PLDA-werkgroep:

 • Agoria (Federatie van de technologische industrie)

 • Alfaport Antwerpen (Federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen)

 • B-Cargo

 • BCA (Belgian Carrier Association)

 • Brussels Airport

 • CEB (Confederatie der Expediteurs van België)

 • CRSNP (Leveranciers)

 • Essenscia (Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences)

 • Fedustria (Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie)

 • Fevia (Federatie voedingsindustrie)

 • O.T.M. (Belgian Shippers’ Council)

 • Petrolfed (Belgische Petroleum Federatie)

De Europese Commissie stelt aan de bedrijven een online cursus ter beschikking om hen in te lichten over de nieuwe wetgeving inzake AEO en over de voordelen die verbonden zijn aan het AEO-statuut. De cursus vermeldt ook de procedures die moeten gevolgd worden om een Geautoriseerde marktdeelnemer (AEO) te worden. 

Deze cursus is momenteel beschikbaar in het Engels en in het Frans. Klik hier om deze cursus te downloaden: 

(EN):

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/key_policies/elearning/article_4537_en.htm 

(FR) :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/key_policies/elearning/article_4537_fr.htm 

Meer informatie over de AEO's:

(FR) :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_fr.htm#auth_eco  

(EN)  :

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm#auth_eco